Stadsprojekt

Kalmarsundsbryggan

Vi stod för projektering, design, beräkningar, konstruktion samt projektledning

Vita sand

Vi stod för projektering, design, beräkningar, konstruktion samt projektledning

Norrlidsbryggan

Vi stod för projektering, design, beräkningar, konstruktion samt projektledning

Byxelkrok

Vi stod för projektering, design, beräkningar, konstruktion, projektledning samt byggnation och montage.

Life Sure

Projekt i Kalmar där vi byggde maskiner för autonom muddring, vi står även som uppfinnare för dessa maskiner hos PRV.

Möblering

Exempel på ett av många roliga projekt vi gjort. Här gäller det att cykla tillräckligt snabbt för att lampan skall lysa ända upp i toppen!

Övriga stadsprojekt och åtaganden

KALMAR Skylten

Vi ritade och projektledde skylten som satte Kalmar på kartan!

IRONMAN Kalmar

Vi sponsrar och fixar med tekniken på Neptunivägen!

DMX Belysning

Belysning Nybro

Projektledning och utförande av struktur för julbelysning.

Belysning Kalmar

Projektledning och utförande av struktur för julbelysning.

Belysning vattentorn

Styrd belysning för att kunna lämna ett budskap med ljus över staden

Belysning Stad

Styrd belysning för att kunna lämna ett budskap med ljus över staden

Rulla till toppen