Ett riktigt friköpt larm

Köp ett larm av oss och slipp dyra månadskostnader. Vi sätter ihop larmet med de användare och sensorer som behövs. Därefter är larmet ditt! 

Larmet är mycket kraftfullt, en godkänd larmcentral och samtidigt en väldigt flexibel och smart plattform för inbrottslarm för privata bostäder, fritidshus, föreningshus, garage, lager och andra byggnader. Larmet kopplar upp sig mot omvärlden på en rad olika sätt för maximal säkerhet. En enhet till vilken du kan ansluta befintliga trådbundna larmsensorer eller komplettera med trådlösa sensorer.

Larmet kan skicka larm till tio olika användare via SMS eller ringa upp dessa nummer när något händer, den kan då användas för att lyssna av vad som händer på platsen eller så kan den larma med förinspelade larmmeddelanden. Med larmet är det möjligt att fjärrövervaka en rad funktioner då varje ingång kan förses med egen larmtext.

Larmet har vid leverans sexton larmingångar för fasta sensorer, fyra open collector utgångar för styrning av elektriska funktioner och dessutom har den stöd för åtta temperatursensorer. Larmet kan byggas ut till upp till 80 sensorer, trådbundna och trådlösa.

Simkort krävs och kan köpas av vår IoT-service. 

Exempel larm med 2 husdjurssäkra rörelsesensorer, larmskåp, en branddetektor samt 1 panel. 15675 kr ex moms inklusive programmering. Installation tillkommer alternativt sätt upp det själv med vår support.

Larma av och på samt få larm och driftinfo från appen eldes

Larmet har en övertygande och kraftfull trådlös kommunikation, den kan nå upp till 3 000 meter vid fri sikt vilket gör att signalen kan ta sig igenom komplexa byggnadsmaterial eller helt enkelt användas för att länka samman flera byggnader. Bland de trådlösa sensorerna finns ett brett utbud av magnetkontakter, sirener, rörelsedetektorer, brandvarnare, översvämningslarm med mera. Utöver detta kan vi tillverka sensorer som inte finns. 

Larmet har fyra open collector utgångar, dessa kan styra mindre laster och du kan komplettera enheten med till exempel kontaktor eller ett relä för att styra till och frånslag. Utgångar kan även ha fasta till och frånslagstider, självklart kan de även styras via SMS eller Eldes app.

 

Till larmet kan man ansluta åtta temperatursensorer, varje sensor kan förses med eget namn för att lättare särskilja vilken temperatursensor som är vilken. Larmet använder en sensorstandard som heter Dallas 1-wire, fördelen med den typen av sensorer är att deras mätnogrannhet inte påverkas av långa kablage, den andra fördelen är att priset per sensor är mycket lågt. Varje sensor i systemet kan mäta inom intervallet -55 till +125° C och det går att kan ställa in individuella larmgränser för varje sensor. Om larmgränsvärdet nås skickas ett temperaturlarm. Genom att använda någon av enhetens utgångar för att styra en elektrisk förbrukare kan larmet användas för styra värmen i en fastighet, att starta takvärme eller en varmluftsfläkt. När ett temperaturlarm aktiveras kan dessa funktioner skötas automatiskt av enheten.

 

Vi säljer IoT simkort som kopplar upp på alla svenska nät vilket ser till att du alltid har täckning. Köp av oss, kortet faktureras årsvis i förskott 39kr/mån x 12+moms och kostnaden för skickade sms (larm) 1kr/st +moms  faktureras årsvis i efterhand. 

Offert

Kontakta  oss för offert på denna länk KONTAKT

 

Rulla till toppen