Stadsprojekt

Kalmarsundsbryggan

Vita sand

Norrlidsbryggan

Byxelkrok

Life Sure

Möblering

Övriga stadsprojekt och åtaganden

KALMAR Skylten

Vi ritade och projektledde skylten som satte Kalmar på kartan!

IRONMAN Kalmar

Vi sponsrar och fixar med tekniken på Neptunivägen!

DMX Belysning

Belysning Nybro

Projektledning och utförande av struktur för julbelysning.

Belysning Kalmar

Projektledning och utförande av struktur för julbelysning.

Belysning vattentorn

Styrd belysning för att kunna lämna ett budskap med ljus över staden

Belysning Stad

Styrd belysning för att kunna lämna ett budskap med ljus över staden